Changes between Version 3 and Version 5 of Ticket #826


Ignore:
Timestamp:
Dec 8, 2015, 12:47:20 PM (8 years ago)
Author:
Nicklas Nordborg
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Ticket #826 – Description

  v3 v5  
  2020  1. Välj RNA från en item-list (denna måste definieras)
  2121
  22 Om det inte finns tillräckligt för att fylla tomma platser
  23   2. Välj RNA som uppfyller definierade filter krav (dessa måste definieras). Förslag på filter på RNA som ska väljas:
  24     - Quantity left > 1.5* den mängd som är default (1.5*0.5ug alt. 1.5*0.1µg)
  25     - RNAQC last >=6
  26     - har child !RawBioassy (cufflinks)
  27     - har child derived bioassay typ=!AlignedSequences, med minst 10 M aligned och max 60% duplication
  28     - har parent Specimen som i sin tur har child Stained som är !GoodStain och Score = complete
  29     - parent Specimen har !LinkedSpecimen = No value
  30     - parent Case har Consent = Yes
   22Om det inte finns tillräckligt för att fylla tomma platser:
   23  2. Välj RNA från en andra item-list
   24
   25When selecting RNA from item lists they should be sorted by ID. The selected RNA should be removed from the list. It is the responsibility for the administrator to keep the lists up-to-date.